*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση

Οι αναγκαίες αλλαγές: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης

(Συλλογικό έργο)
Συγγραφή: · Κώστας Αγγελάκος · Αντώνης Αντωνίου · Θάνος Μ. Βερέμης ·Σωτήριος Ι. Γκλαβάς · Αθανάσιος Ε. Γκότοβος · Μιχάλης Δαμανάκης · Αλέξης Δημαράς ·Ευάγγελος Καπετανάκης · Μιχάλης Ι. Κασσωτάκης ·Διονύσης Ι. Κλάδης · Γεώργιος Π. Μάρκου · Χρήστος Β. Μασσαλάς · Δημήτρης Ματθαίου · Γεώργιος Μπαμπινιώτης · Βασίλης Παπάζογλου · Γιώργος Παπακωνσταντίνου · Δημήτρης Πουλής · Χρήστος Τρικαλινός · Δημήτρης Χ. Χατζηδήμου
Έκδοση: Μάρτιος 2010 από "Πλέθρον"
Σελ.:215 (24χ17), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-348-203-Χ


Θέμα: "Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια" "Εκπαιδευτική πολιτική"

Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόμενο και τις διαδικασίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και του Λυκείου.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο το περιεχόμενο/εσωτερική σχολική ζωή ("εσωτερική μεταρρύθμιση") όσο και τη δομή, δηλαδή την οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων ("εξωτερική μεταρρύθμιση").

Πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε προσπάθεια αλλαγής πρέπει από την αρχή να είναι ξεκάθαρα το τι, το πώς και το γιατί. Το τι αναφέρεται στους σκοπούς και τους στόχους της αλλαγής που προτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται η σχετική απόφαση. Αποτελεί αξίωμα της εκπαιδευτικής πολιτικής ότι οι σκοποί και οι στόχοι που τίθενται πρέπει να προκύπτουν από συγκεκριμένες έρευνες που πραγματοποιούνται γι' αυτόν τον σκοπό.

Το πώς αναφέρεται στη διαδικασία εφαρμογής της αλλαγής. Η έγκυρη, ακριβής και πλήρης συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων έχουν καίρια σημασία, όχι μόνο για τη διαμόρφωση των
στόχων αλλά και για τον σχεδιασμό της εφαρμογής, γιατί στη βάση των ερευνητικών δεδομένων οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να σχεδιάσουν και τη διαδικασία εφαρμογής της.

Η διαδικασία σχεδιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν διαχωρίζεται από τη διαμόρφωση των στόχων, αφού αναφέρεται στη διατύπωση συγκεκριμένων σχεδίων για την εφαρμογή εφικτών στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής. Γι' αυτό και η διαμόρφωση των στόχων και ο σχεδιασμός της εφαρμογής αποτελούν ευθύνη και έργο των ίδιων φορέων.

Το γιατί αναφέρεται στον σκοπό που εξυπηρετεί και στα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα για την καταλληλότητα των μέτρων που προτείνονται /λαμβάνονται αλλά και για τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της μεταρρύθμισης. Για τον σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής χρειάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

(Απόσπασμα Απόφασης της ΠΟΣΔΕΠ)

(2012) Ηθική και εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Παιδαγωγική και εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Σχολική επίδοση και κοινωνική προέλευση, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Διδάσκοντας φιλοσοφία σε μη φιλόσοφους, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Πιστοποίηση και διασφάλιση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευτών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Κυριακίδη Αφοί

(2012) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κυριακίδη Αφοί

(2011) Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2011) Η προοπτική της συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην ενδοσχολική επιμόρφωση, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Τα φύλλα εργασίας στη διδακτική πράξη, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Η δραματοποίηση ως μέθοδος διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Ο ρόλος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Πάω τη γραμμή μια βόλτα, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, Κυριακίδη Αφοί

(2010) Οι κατ' οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα, Γρηγόρη

(2009) Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1950-2002), Κυριακίδη Αφοί

(2009) Το παιδικό παιχνίδι σε σχέση με την ψυχολογία και την παιδαγωγική, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Μορφές του "άλλου" σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Οι σχολικοί σύμβουλοι κρίνουν το επιμορφωτικό τους έργο, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Η ηθική διδάσκεται, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Σχολική αξιολόγηση, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού και οι επιδράσεις της στη σχολική τάξη, Κυριακίδη Αφοί

(2009) Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Διδακτική μεθοδολογία και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Προσωκρατικοί: Περί διακοσμήσεως και κοσμιότητος, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Ιστορία της προσχολικής αγωγής, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Το ζήτημα της πειθαρχίας στην εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Διαθεματικές διεπιστημονικές διδασκαλίες, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν, Κυριακίδη Αφοί

(2008) Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Εισαγωγή στη θεματική της διδακτικής, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Παιδαγωγική του παιχνιδιού, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Η διδασκαλία μέσα από τη θεώρηση των δομικών της στοιχείων, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Οι κατ' οίκον εργασίες μέσα από την ανίχνευση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Λεξικό και φοιτητές, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Οι Έλληνες Πόντιοι μαθητές από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2007) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Κυριακίδη Αφοί

(2007) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Διδάσκοντας την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες, Κυριακίδη Αφοί

(2007) Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας, Κυριακίδη Αφοί

(2006) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα, Κυριακίδη Αφοί

(2006) Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Κυριακίδη Αφοί

(2006) Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Κυριακίδη Αφοί

(2006) Η επιλογή του διευθυντή σχολικής μονάδας, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Το σύγχρονο μουσείο στην ελληνική εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Αρχαιολογία και κοινωνία, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Ζητήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Σχολική επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών από μονογονεϊκές οικογένειες στο δημοτικό σχολείο, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Η συμβολή των Ελλήνων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς της Ρωσίας, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Η μέθοδος Project στην πράξη, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Θεολογικές και παιδαγωγικές απόψεις στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Διευθυντής και αποτελεσματική σχολική μονάδα, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Σχεδιασμοί μαθημάτων δημοτικού σχολείου, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου στη χώρα μας, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Οι απογοητεύσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική διαδικασία, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Εκπαίδευση και εξωτερική πολιτική, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Πολύγλωσσα παιδιά, Κυριακίδη Αφοί

(2005) Ενιαίο σχολείο και ενιαία εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Αγγλία, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Η διδασκαλία της χημείας στο γυμνάσιο και λύκειο, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Περί παιδαγωγικής, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Η διαγωγή των μαθητών και οι σχολικές κυρώσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Οι εκπαιδευτικές ανισότητες στις κοινωνίες του πρώην "υπαρκτού" σοσιαλισμού, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Κυριακίδη Αφοί

(2004) Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη, Κυριακίδη Αφοί

(2003) Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κυριακίδη Αφοί

(2003) Το ζήτημα της εκπαίδευσης των φιλολόγων μέσα από το παράδειγμα της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ., Κυριακίδη Αφοί

(2003) Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

(2003) Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, Κυριακίδη Αφοί

(2003) Ο θεσμός των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων στην ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2003) Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, Κυριακίδη Αφοί

(2003) Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, Κυριακίδη Αφοί

(2002) Η συμβολή των ΤΕΛ στην επαγγελματική-εκπαιδευτική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των νέων, Κυριακίδη Αφοί

(2002) Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2002) Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη, Κυριακίδη Αφοί

(2001) Η ομαδική διδασκαλία στην εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2001) Παιδαγωγική και εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί

(2000) Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Κυριακίδη Αφοί

(1999) Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, Κυριακίδη Αφοί

(1997) Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

(1995) Οι κατ' οίκον εργασίες των μαθητών, Κυριακίδη Αφοί

(1992) Η προετοιμασία μαθήματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, Κυριακίδη Αφοί

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας