*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Επτάδελτος


Επιμέλεια: ·Μ. Ι. Σπυριδάκης
Έκδοση: Οκτώβριος 2012 από "Σάκκουλας Αντ. Ν."
Σελ.:1382 1, ISBN: 960-15-2584-Χ


Θέμα: "Ποινικός κώδικας" "Αστικός κώδικας " "Κώδικας πολιτικής δικονομίας" "Κώδικας ποινικής δικονομίας" "Κώδικας διοικητικής δικονομίας" "Κώδικες"

Μη διαθέσιμη

(2013) Ερμηνεία ποινικής δικονομίας κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2013) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2013) Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2013) Ποινικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2013) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Κώδικας διοικητικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Ποινικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Εισηγήσεις δημοσίου δικαίου, Θέμις

(2012) Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ), Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Πτωχευτικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Ποινικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Το σύνταγμα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα συζύγου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένη έως 31.12.2010), Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Ποινικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Ασφάλιση αυτοκινήτου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Ασφάλιση αυτοκινήτων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Σύνταγμα και κανονισμός της βουλής, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2008) Επίτομο νομικό λεξικό, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2008) Στοιχεία διοικητικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2008) Επιτομή συνταγματικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Γονική μέριμνα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Νομή και κατοχή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Προσωπική επικοινωνία με ανήλικο τέκνο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Το σωματείο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Franchising, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Αρπαγή ανηλίκου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Σχέσεις γονέων και τέκνων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Διακοπή συμβιώσεως, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Η πατρότητα και η προσβολή της, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Αναγκαστική συγκυριότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Το κτηματολόγιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Ελληνική ιθαγένεια, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Δικαστική συμπαράσταση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Διαθήκες, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Διατροφή μετά το διαζύγιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Οικογενειακή στέγη, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Το κυμαινόμενο επιτόκιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Το ονοματεπώνυμο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Υιοθεσία ενηλίκων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Εκλογική νομοθεσία Ο.Τ.Α., Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Γενικές αρχές, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Εισηγήσεις αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Ενοχικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Οικογενειακό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Κληρονομικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Ενοχικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Κώδικας συμβολαιογράφων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Η προσημείωση υποθήκης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Έννομη κατάσταση του ανθρώπου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Η οίκηση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Λεξικό αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Κληρονομικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Οι πραγματικές δουλείες, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Η ανάκληση διαθήκης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Η διοίκηση του σωματείου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας