*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: 15-18 Απριλίου 2010

(Συλλογικό έργο)
Συγγραφή: ·Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος ·Αθηνά Δάντη ·Αλεξάνδρα Κολιοπάνου ·Μαρία Συφάκη ·Όλγα Μακρή ·Αργύρης Ήργης · Γιάννης Κοσμόπουλος · Ανδριανός Γ. Μουταβελής ·Γιώργος Μπούρχας · Αναστασία Παπαϊωάννου ·Βάλια Καλογρίδη ·Αμαλία Φιλιππάκη ·Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη ·Νικολέττα Γκλιάου · Άννα Γαλανού ·Κωνσταντίνος Μπληζιώτης · Γιώργος Παπαναστασίου ·Έλενα Ξενοφώντος ·Ε. Σ. Φουντουλάκη ·Ελένη Δ. Τρίγκα ·Νικόλαος Ι. Γαλάνης ·Φωτεινή Α. Σκαφίδα · Αγγελική Μουζάκη · Παναγιώτης Γ. Σίμος · Γεώργιος Δ. Σιδερίδης ·Σ. Παπαϊωάννου ·Παναγιώτα Γιαννέλη · Πήλιος - Δημήτρης Λ. Σταύρου
Έκδοση: 2011 από "Γρηγόρη"
Σελ.:342 (24χ17), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-333-686-6


Θέμα: "Ειδική αγωγή"

Οι πρόσφατες κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και οι συνακόλουθες ασύλληπτες επιστημονικές εξελίξεις και ανακατατάξεις (π.χ. η διεύρυνση της γνώσης, τα θετικά και αρνητικά επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αύξηση του πληθυσμού, ο άκρατος ανταγωνισμός, η ισχυροποίηση του ατομικού έναντι του συλλογικού, η επέκταση των ορίων διαβίωσης, η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, της γενετικής και των νευροεπιστημών, η αμφισβήτηση των πανανθρώπινων αξιών, κ.ά.) οδήγησαν επιτακτικά στην ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης, ενός νέου όρου, του "Καθολικού Σχεδιασμού", για την διευκόλυνση της ατομικής και της κοινωνικής ζωής των πολιτών.

Στο χώρο της εκπαίδευσης, ο Καθολικός Σχεδιασμός, αποτυπώνεται και υλοποιείται στο "σχολείο για όλους" (ενιαίο σχολείο). Η νέα τάση της συνεκπαίδευσης αναφέρεται στην προσπάθεια να αναγνωρίζονται οι ατομικές διαφορές του κάθε μαθητή και να αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτικο-διδακτική διαδικασία στο πλαίσιο της ενιαίας σχολικής τάξης. Έτσι διαγράφεται και επιβάλλεται μια τάση για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και όσμωση της ειδικής και της γενικής εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργική ενοποίησή τους.

Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα και η αφορμή η Ειδική Αγωγή να προσφέρει και να ανταλλάξει θέσεις, αξίες, επιτεύγματα με τη Γενική Εκπαίδευση. Με αφορμή την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής αγωγής, η γενική εκπαίδευση συνολικά μπορεί να εμπλουτισθεί μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα, που απαιτεί η νέα τάση, με νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία (π.χ. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία) με νέους ευαισθητοποιημένους επιστήμονες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με νέες οργανωτικές-διοικητικές και σύγχρονες επιστημονικές υποδομές.

Παράλληλα ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Ειδικής Αγωγής βοηθά στη διάχυση των ερευνητικών δεδομένων από τον ένα επιστημονικό κλάδο στον άλλο με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των στρατηγικών και των τεχνικών εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση των στάσεων που απαιτούνται από τη σύγχρονη κοινωνία.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

Μέρος Πρώτο
Συμβουλευτική
- Αθηνά Δάντη, "Δια-επιστημονικό μοντέλο σύνδεσης 'συμβουλευτικής' και 'αγωγής' με σημείο συναρμογής τη διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο"
- Αλεξάνδρα Κολιοπάνου, Μαρία Συφάκη, "Διαχείριση κρίσης - Αντιμετώπιση πένθους στο σχολικό
περιβάλλον"
- Όλγα Μακρή, Αργύρης Ήργης, "Η συμβουλευτική πρακτική και η θεωρία της γνωστικής-
συμπεριφορικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των φοβιών. Μια μελέτη περίπτωσης"
- Γιάννης Κοσμόπουλος, "Ο συνεργατικός ρόλος των γονιών στο σχολείο"
- Γιάννης Κοσμόπουλος, "Οι ανάγκες των γονιών παιδιών με αυτισμό όπως αυτές προκύπτουν
μέσα από συμβουλευτική ομάδα"
- Όλγα Μακρή, Αργύρης Ήργης, "Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Παρατηρήσεις και Σημειώματα από Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης"

Μέρος Δεύτερο
Πολλαπλές αναπηρίες
- Αδριανός Γ. Μουταβελής, Γιώργος Μπούρχας, "Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών σε μαθητές με εγκεφαλική παράλυση"
- Αναστασία Παπαϊωάννου, "Διδασκαλία μουσικής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ομαδικές δραστηριότητες Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο RETT και παιδιού με εγκεφαλική παράλυση"

Μέρος Τρίτο
Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη - ενσωμάτωση
- Βάλια Καλογρίδη, "Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών με κώφωση για την ενταξιακή
εκπαίδευση"
- Αμαλία Φιλιππάκη, Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη, "Η Αξιοποίηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως μέσο για την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία Ένταξης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Γενικό Σχολείο"
- Νικολέττα Γκλιάου - Χριστοδούλου, "Μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινοτικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία"
- Άννα Γαλανού, "Το μέλλον βρίσκεται στη διαφορετικότητα"
- Κωνσταντίνος Μπληζιώτης, Γιώργος Παπαναστασίου, "Εφαρμογή Λεξιλογικών Δραστηριοτήτων με σκοπό την εκμάθηση των μερών του λόγου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και επέκταση της στην βελτίωση της ορθογραφίας. Μελέτη περίπτωσης"
- Έλενα Ξενοφώντος, "Αντιλήψεις - Στάσεις - Προκαταλήψεις της Κυπριακής Κοινωνίας
προς τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Ο δρόμος προς τα εμπρός"

Μέρος Τέταρτο
Εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης
- Ε. Σ. Φουντουλάκη, "Αξιοπιστία και Εγκυρότητατης Κλίμακας Έννοιας του Εαυτού
Τεννεσσί (TSCS:2) για Παιδιά σε ένα ελληνικό δείγμα"
- Ελένη Δ. Τρίγκα, "Η διάγνωση δυσκολιών μάθησης στα τυφλά παιδιά (προσαρμογή του Αθηνά Τεστ στο σύστημα Braille"
- Νικόλαος Ι. Γαλάνης, Φωτεινή Α. Σκαφίδα, "Προσαρμογή του ΠΑΤΕΜ Ι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα"
- Αγγελική Μουζάκη, Παναγιώτης Γ. Σίμος, Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, " Εργαλεία για την ανίχνευση διαταραχών της προσοχής/συγκέντρωσης και των επιτελικών λειτουργιών σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου: Έλεγχος συγχρονικής εγκυρότητας"
- Σ. Παπαϊωάννου, Αγγελική Μουζάκη, Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Παναγιώτης Γ. Σίμος, "Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης (ΑΔΜΕ) για Μαθητές του Δημοτικού"
- Παναγιώτα Γιαννέλη, Πήλιος Σταύρου, "Προφορική Γλωσσική Αξιολόγηση Δίγλωσσων και
Μονόγλωσσων νηπίων"
- Μαλαμώ Δημητρίου, Λάμπρος Σταύρου, "Τεστ πρώιμης ανίχνευσης της διαταραχής ελλειμματικής
προσοχής-υπερκινητικότητας παιδιών 4-6 ετών (ΤΕΠ-Υ 4-6)"

Μέρος Πέμπτο
Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
- Ελένη - Ιουλία Σορολιού, Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, "Άτομα Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης:
Παιδιά θ(α)ύματα... των εκπαιδευτικών πολιτικών"
- Σοφία Θεοδωρίδου, "Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς
του χαρισματικού μαθητή"
- Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, Christine H. Mitchell, "Η χρήση του παιδαγωγικού μοντέλου Reggio Emilia
για τη διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών"
- Προκόπης Η. Μανωλάκος, "Χαρισματικοί - Ταλαντούχοι Μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες σε έναν ή και περισσότερους τομείς"
- Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου, Καλλιόπη Σωτηράκη, "Επιτακτική η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης και στους χαρισματικούς μαθητές"
- Σοφία Θεοδωρίδου, "Χαρακτηριστικά μάθησης του χαρισματικού μαθητή: Εκτιμήσεις
εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης"

Μέρος Έκτο
Καινοτόμες δράσεις
- Πάολα Παρτσαλάκη, "Εικαστική θεραπεία και παιδιά με ειδικές ανάγκες"
- Όλγα Βαρακλιώτου, Ευθαλία Δασκαλάκη, Καλλιόπη Κατσιγιάννη, Μαρία - Χριστίνα Λάτση, Σπυριδούλα Παυλογιαννοπούλου, Αφροδίτη Τζιώτη, "Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής στο σχολείο"
- Μαρία Διαμαντοπούλου, Σοφία Αναγνώστου, Αναστασία Αναγνώστου, "Η διαθεματική προσέγγιση της Θεατρικής Αγωγής ως υποστηρικτική δράση στη συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Από τη Δραματοποίηση στη Θεατρική Παράσταση"
- Νανά Χατζή, "Σχολείο Σάμερχιλ. Η 1η δημοκρατία παιδιών στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Το διαχρονικό μήνυμα του παγκοσμίου φήμης σχολείου για την ελεύθερη, δημοκρατική εκπαίδευση και ανατροφή των παιδιών"

Μέρος Έβδομο
Υποστηρικτικοί θεσμοί
- Ματίνα Γαϊτανά, Πηνελόπη - Αλεξία Αβαγιανού, "Ο γονεϊκός δεσμός των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας στα ειδικά σχολεία και στα κέντρα αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ανάγκες"
- Ελευθερία Μπιλανάκη, "Μελέτη περίπτωσης: πρόγραμμα αγωγής υγείας σε Γενικό Λύκειο"

Μέρος Όγδοο
Έγκαιρη διάγνωση
- Πολυξένη Σ. Ντάλλη, "Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης"

(2008) Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας