*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Το μακεδονικό ζήτημα και η ιστοριογραφική ανάλυση


Συγγραφή: · Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος
Έκδοση: 2007 από "Σταμούλης Αντ."
Σελ.:251 (24χ17), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-6713-02-4


Θέμα: "Μακεδονία - Ιστορία" "Ελλάς - Σχέσεις - Σκόπια"

Εν ταις επαρχίαις (Καζάδες) Κορυτσάς και Σταρόβου και τοις μουδουρλικίοις Οπαρίου και Μπιλίστης ο χριστιανικός πληθυσμός είναι δίγλωσσος, ελληναλβανικός, ομιλών δηλαδή αμφοτέρας τας γλώσσας την τε ελληνικήν και την αλβανικήν κατ οίκον και εν ταις αναστροφαίς· εν ταις εκκλησίαις όμως, τοις παιδευτηρίοις, ταις εμπορικαίς συναλλαγαίς και ταις ανταποκρίσεσι μόνης της ελληνικής γλώσσης ποιείται χρήσιν. Ο ελληνοαλβανικός ούτος πληθυσμός έχων την εθνικήν συνείδησιν ελληνικήν, διατελεί αδιάσπαστος οπαδός του Ελληνισμού και της Μ. Εκκλησίας. Εν ταις επαρχίαις Αχρίδος, Βιτωλίων, Φλωρίνης (εντός των καζάδων τούτων υφίστανται και πληθυσμός ελληνοβλαχικός ουχί μικρού λόγου άξιος), Πριλάπου, Τικβεσίου, Βοδενών, Γιανιτσών, Δοϊράνης, Αβρέτ Ισαρίου, Στρουμνίτσης, Πετριτσίου, Δεμηρισαρίου, Ζίχνης, Σερρών (ο πληθυσμός της πόλεως Σερρών, της κώμης Νιγρίτης και εκ των περί αυτός χωρίων είναι καθαρώς ελληνόφωνος), Μελενίκου και Νευροκόπης, ο χριστιανικός πληθυσμός είναι ωσαύτως δίγλωσσος, αλλ' ελληνοβουλγαρικός, ομιλών δηλαδή την ελληνικήν και την βουλγαρικήν εν ταις πόλεσι και ταις κώμαις των μικρόν ανωτέρω μνησθεισών επαρχιών ή Καζάδων, εν δε τη υπαίθρω χώρα, ήτοι εν τοις χωρίοις λαλείται μόνον η βουλγαρική. Αλλ' όμως και ο δίγλωσσος ελληνοβουλγαρικός πληθυσμός και ο της υπαίθρου χώρας βουλγαρόφωνος εμμένει ευσταθής εις την πατρώαν ευσέβειαν και αφοσιωμένος εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, χρώμενος τη ελληνική γλώσση εν ταις εμπορικαίς συναλλαγαίς και εν ταις ανταποκρίσεσιν αυτού απαραλλάκτως ως ο ελληνοαλβανικός πληθυσμός και θεωρεί εαυτόν ως μέλος της ελληνικής εθνότητας. Ανέρχεται δε ο χριστιανικός ούτος πληθυσμός της βορείου ζώνης του νοτίου τμήματος της Μακεδονίας ό,τε ελληναλβανικός και ο ελληνοβλαχικός και ο ελληνοβουλγαρικός εις πεντακόσιας πεντήκοντα οκτώ χιλιάδας ψυχών, ήτοι 558.000.

(Έκθεση προξένου Θεσσαλονίκης Πέτρου Λογοθέτη προς ΥΠΕΞ από 8 Φεβρουαρίου 1884 με τίτλο "Υπόμνημα περί της συγχρόνου Ελληνικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας εν γένει")

(2012) Ιστορία του βορείου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2012) Ιστορικές προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας, Σταμούλης Αντ.

(2012) Ιστορία της Ηπείρου, Σταμούλης Αντ.

(2011) Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Σταμούλης Αντ.

(2010) Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2010) Ιστορία του βορείου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2010) Ιστορία του βορείου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2010) Νεότερος ελληνισμός, η επώδυνη πορεία (1774 -1833), Σταμούλης Αντ.

(2009) Το νεοτουρκικό κίνημα και ο ελληνισμός (1908 - 1912), Σταμούλης Αντ.

(2009) Οι ιστορικές μεταμορφώσεις του απόδημου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2009) Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία (1904 - 1908), Σταμούλης Αντ.

(2009) Εθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904), Σταμούλης Αντ.

(2008) Ευρωπαΐοι φιλέλληνες παρατηρητές και τεχνοκράτες στην επαναστατημένη Ελλάδα και στο Ελλαδικό βασίλειο (1821 - 1843), Σταμούλης Αντ.

(2008) Παιδεία και πολιτισμός στην Ανατολική Θράκη, Σταμούλης Αντ.

(2007) Διωγμοί και γενοκτονία του θρακικού ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2007) Οι Έλληνες της νότιας Βουλγαρίας και των παραλιών του Εύξεινου Πόντου, Σταμούλης Αντ.

(2006) Ο ενδιάμεσος ελληνικός κόσμος στο γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών, Σταμούλης Αντ.

(2006) Άνω Μακεδονία, Τζιαμπίρης - Πυραμίδα

(2006) Όχι άλλες αλησμόνητες πατρίδες, Τζιαμπίρης - Πυραμίδα

(2005) Ιστορία της Ελλάδος επίτομη - συνθετική, Σταμούλης Αντ.

(2005) Ιστορία της μείζονος Μακεδονίας, Σταμούλης Αντ.

(2005) Η ευρωπαϊκή και βαλκανική διαχρονικότητα της Θεσσαλονίκης, Σταμούλης Αντ.

(2004) Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του μακεδονικού αγώνα 1878-1894, Σταμούλης Αντ.

(2004) Η ιστορία της μείζονος Θράκης, Σταμούλης Αντ.

(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2003) Η θρακική έξοδος (1918-1922), Σταμούλης Αντ.

(2003) Το νέο ελληνικό έθνος 1204-2000, Σταμούλης Αντ.

(2002) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος

(2002) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος

(2000) Θράκη, Κυριακίδη Αφοί

(2000) Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας 1830-1912, Σταμούλης Αντ.

(1999) Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας 1830-1912, Ηρόδοτος

(1999) Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία 1904-1908, Ηρόδοτος

(1999) Η θρακική έξοδος (1918-1922), Ηρόδοτος

(1998) Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Αδριανουπόλεως 1872-1996, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Μακεδονία, Κυριακίδη Αφοί

(1995) Ο ελληνισμός της βόρειας Θράκης και του θρακικού Εύξεινου Πόντου, Κυριακίδη Αφοί

(1993) Θράκη, Κυριακίδη Αφοί

(1992) Μακεδονία, Κυριακίδη Αφοί

(1992) Ήπειρος, Κυριακίδη Αφοί

(1990) Κείμενα εθνικής αυτογνωσίας, Κυριακίδη Αφοί

(1988) Νεότουρκοι και Μακεδονία, Κυριακίδη Αφοί

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας