*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ιστορία της Ελλάδος επίτομη - συνθετική

Από τη γένεση του νέου ελληνισμού (1204) στη σύγχρονη Ελλάδα (2000)


Συγγραφή: · Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος
Έκδοση: Ιούνιος 2005 από "Σταμούλης Αντ."
Σελ.:520 (21χ14), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-8353-77-7


Θέμα: "Ελλάς - Ιστορία - 1204-"

Η ολοκληρωμένη θεματικά ''Ιστορία της Ελλάδος" από την γένεση του νέου ελληνισμού μέχρι και σήμερα επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στα βιβλιογραφικά δεδομένα εφόσον θέτει σε επανεκτίμηση τη συνολική πορεία του απανταχού ελληνισμού στο χώρο και στο χρόνο. Μέσα από μια πολυκύμαντη εξέλιξη εξάρσεων, αντιφάσεων, εξαρτήσεων και νομοτελειακών παραδοχών θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και αρκετά παρακινδυνευμένο να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα με απόλυτη εφαρμογή. Η συνεχής και αιφνίδια εναλλαγή συμπεριφορών, τάσεων και συναισθημάτων συνθέτουν την ψυχογραφία ενός λαού, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό προσδιόριζε από μόνος τη μοίρα του και φυσικά την ιστορική τύχη του. Αν η γεωγραφική θέση του ελληνισμού, προϊόν διαμορφωμένων επί αιώνες ιστορικών συγκυριών, επηρέαζε καταλυτικά τα πράγματα σε όλο το φάσμα της πολιτισμικής διαιώνισής του, οι ενδόμυχες και παρορμητικές αντιθέσεις του σφράγιζαν αντίστοιχα τις συμπεριφορές του.
Οι ιστορικές πράξεις, γεννήματα των καιρών, διέγραψαν αναμφίβολα τροχιές πολύπλευρες και εξαιρετικά λεπτές ισορροπίες. Το νεοελληνικό φαινόμενο εδράζεται ωστόσο σ' ένα σχήμα ανεξάντλητων αφετηριών, που εγκαινιάζονταν κάθε φορά όταν το αδιέξοδο είχε ολοκληρώσει πλέον το σκοπό του. Έτσι, σχεδόν πάντοτε, όταν διατυμπανιζόταν μια νέα εποχή και μια νέα αφετηρία στο γειτονικό περίγυρο, συνηθέστερα, το γεγονός εκείνο, προϊόντος του χρόνου, υποτροπίαζε για να καταλήξει σ' ένα φαύλο κύκλο ρήξεων, τριβών και αναταράξεων ώστε να επανέλθει αργότερα σε μια διαδικασία νέας αφετηρίας, σαφώς επιδεινούμενης και αρνητικά εξελισσόμενης για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Ο ελλαδισμός υπήρξε μια νομοτελειακή πραγματικότητα, που μοιραία προσέκρουσε στα όρια του εφικτού και του δυνατού. Είχε ν' αντιπαλαίσει ανάμεσα σε δύο σχήματα χωρίς όμως να επιτύχει τον απόλυτο διαχωρισμό του ονειρικού από τον πραγματισμό. Η κυρίαρχη εναλλαγή των δύο σχημάτων και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όπως λειτούργησαν στο ιστορικό πεδίο της ελληνικής διαδρομής, πρόδιδε μια συγκεχυμένη και νόθα πορεία ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους χώρους επιλογών, στην πράξη όμως σύμφυτoυς (για τα ελληνικά δεδομένα), φαινόμενο, το οποίο επηρέασε άμεσα ολόκληρο το οικοδόμημα τόσο του ελλαδισμού όσο και του απανταχού ελληνισμού. Η υπαρξιακή οντότητα του τελευταίου ναρκοθετούνταν και αμφισβητούνταν μόνιμα από την παλινδρομική εκείνη κίνηση του ελλαδισμού, στάση, η οποία πρόδιδε και αποκάλυπτε τη διχασμένη και ολότελα ανώριμη υπόστασή του.

(2012) Ιστορία του βορείου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2012) Ιστορικές προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας, Σταμούλης Αντ.

(2012) Ιστορία της Ηπείρου, Σταμούλης Αντ.

(2011) Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Σταμούλης Αντ.

(2010) Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2010) Ιστορία του βορείου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2010) Ιστορία του βορείου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2010) Νεότερος ελληνισμός, η επώδυνη πορεία (1774 -1833), Σταμούλης Αντ.

(2009) Το νεοτουρκικό κίνημα και ο ελληνισμός (1908 - 1912), Σταμούλης Αντ.

(2009) Οι ιστορικές μεταμορφώσεις του απόδημου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2009) Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία (1904 - 1908), Σταμούλης Αντ.

(2009) Εθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904), Σταμούλης Αντ.

(2008) Ευρωπαΐοι φιλέλληνες παρατηρητές και τεχνοκράτες στην επαναστατημένη Ελλάδα και στο Ελλαδικό βασίλειο (1821 - 1843), Σταμούλης Αντ.

(2008) Παιδεία και πολιτισμός στην Ανατολική Θράκη, Σταμούλης Αντ.

(2007) Διωγμοί και γενοκτονία του θρακικού ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2007) Οι Έλληνες της νότιας Βουλγαρίας και των παραλιών του Εύξεινου Πόντου, Σταμούλης Αντ.

(2007) Το μακεδονικό ζήτημα και η ιστοριογραφική ανάλυση, Σταμούλης Αντ.

(2006) Ο ενδιάμεσος ελληνικός κόσμος στο γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών, Σταμούλης Αντ.

(2006) Άνω Μακεδονία, Τζιαμπίρης - Πυραμίδα

(2006) Όχι άλλες αλησμόνητες πατρίδες, Τζιαμπίρης - Πυραμίδα

(2005) Ιστορία της μείζονος Μακεδονίας, Σταμούλης Αντ.

(2005) Η ευρωπαϊκή και βαλκανική διαχρονικότητα της Θεσσαλονίκης, Σταμούλης Αντ.

(2004) Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του μακεδονικού αγώνα 1878-1894, Σταμούλης Αντ.

(2004) Η ιστορία της μείζονος Θράκης, Σταμούλης Αντ.

(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.

(2003) Η θρακική έξοδος (1918-1922), Σταμούλης Αντ.

(2003) Το νέο ελληνικό έθνος 1204-2000, Σταμούλης Αντ.

(2002) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος

(2002) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος

(2000) Θράκη, Κυριακίδη Αφοί

(2000) Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας 1830-1912, Σταμούλης Αντ.

(1999) Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας 1830-1912, Ηρόδοτος

(1999) Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία 1904-1908, Ηρόδοτος

(1999) Η θρακική έξοδος (1918-1922), Ηρόδοτος

(1998) Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Αδριανουπόλεως 1872-1996, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Μακεδονία, Κυριακίδη Αφοί

(1995) Ο ελληνισμός της βόρειας Θράκης και του θρακικού Εύξεινου Πόντου, Κυριακίδη Αφοί

(1993) Θράκη, Κυριακίδη Αφοί

(1992) Μακεδονία, Κυριακίδη Αφοί

(1992) Ήπειρος, Κυριακίδη Αφοί

(1990) Κείμενα εθνικής αυτογνωσίας, Κυριακίδη Αφοί

(1988) Νεότουρκοι και Μακεδονία, Κυριακίδη Αφοί

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

() 20ός αιώνας: Τα κορυφαία γεγονότα, Αλέξανδρος

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας